De cijfers liegen er niet om. Uit onderzoek is gebleken dat bij 60% van de nieuwe samengestelde gezinnen het samenwonen uiteindelijk mis gaat.
Vervelend voor je relatie maar nog vervelender voor de betrokken kinderen.
Weer is er een periode van afscheid nemen, rouw en opnieuw settelen voor ze aangebroken waarbij het vertrouwen in bijvoorbeeld het aangaan van relaties niet bepaald toeneemt.

Een ontwikkeling die, op zijn zachts gezegd, niet positief te noemen is.

Wat is een ouderschapsplan en wat is een stiefplan?

Ouderschapsplan:

Ouders met minderjarige kinderen zijn wettelijk verplicht bij een scheiding een ouderschapsplan te maken. (rijksoverheid.nl)
In zo’n plan staan afspraken over de zorgregeling, de omgangsregeling, hoe jullie communiceren over belangrijke onderwerpen en de verdeling van de kosten van de verzorging en opvoeding.
Dit plan kunnen jullie zelf schrijven of met behulp van een professional en is dus onderdeel van jullie scheiding.

Stiefplan:

Een stiefplan is een soort samenlevingsplan voor stiefouders van een nieuw samengesteld gezin.
Dit stiefplan helpt het nieuwe gezin om zowel emotionele als praktische zaken op orde te krijgen waardoor ze een grotere kans van slagen hebben met hun gezin.

Dit stiefplan kan op verschillende moment in je relatie door jou en je partner opgesteld worden.
Denk hierbij aan de volgende situaties:

  •  Jullie willen samen een nieuw samengesteld gezin gaan vormen,
  •  Jullie zijn al een samengesteld gezin, maar er is geen balans of harmonie (meer) in het gezin,
  • Eén van jullie (of beide) staat op het punt om uit de relatie te stappen, maar wil het nog een laatste kans geven.

In dit plan leg je met je partner een aantal zaken vast die jullie gaan helpen om ook bij de 40% van de samengestelde gezinnen te horen waar het wél goed gaat.

Zaken die bijvoorbeeld aan bod komen zijn:

  • Wie is verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen?
  • Welke opvoedstijl hanteren we?
  • Hoe houden we onze partnerrelatie gezond?
  • Hoe gaan we om met de ex-partners?

Werkwijze:

Het oriënterende kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.
Daarna volgt er een intakegesprek waarna de begeleiding zal starten.
De begeleiding bestaat uit 5- 10 sessies van ongeveer 1 of 1,5 uur.
Het opstellen van jullie persoonlijke Stiefplan is maatwerk. Hoeveel sessies er nodig zijn verschilt per gezin.

In overleg is er veel mogelijk.

Zo kunnen de sessies plaatsvinden in de Praktijk Lotte Reef te Zenderen of bij jullie thuis.
Sessies via ZOOM zijn ook mogelijk. Bij voorkeur in combinatie met gesprekken in de praktijkruimte.

Wil je weten of het stiefplan iets voor jullie is neem dan contact met mij op.

Praktijk Lotte Reef

Lotte Reef is een gecertificeerd Stiefplan Coach

Call Now Button